Voor deze website is het gebruik van cookies vereist, klik hier voor meer informatie. later opnieuw tonen ik ga akkoord met cookies
 
 • 21e eeuwse vaardigheden
  Bezoekers:
 • Leerlijn programmeren
 • 2.1 Problemen (her)fomuleren

  DOEL | Kan op een zodanige manier problemen formuleren dat het mogelijk wordt om het probleem op te lossen.

   

  MIDDEL | Computer of ander gereedschap.

   

  DOEL | Kan mogelijke oplossingen analyseren om de meest kansrijke richting te bepalen.


 • 2.2. Gegevens verzamelen

  DOEL | Kan procesmatig relevante gegevens verzamelen.

   

   

  DOEL | Kan systematisch gegevens verzamelen.

   

  MIDDELEN

  • artikelen
  • experimenten
  • interviews
  • enquêtes of
  • literatuurstudie


 • 2.3. Gegevens analyseren

  DOEL | Kan gegevens logisch ordenen en begrijpen

   

  DOEL | Kan patronen vinden en conclusies trekken

   

  DOEL | Kan grafieken evalueren en relevante statistische methodes toepassen

   

  MIDDEL

  Leerlijn grafieken


 • 2.4 Gegevens visualiseren

  DOEL | Kan gegevens representeren door middel van modellen van de werkelijkheid


  DOEL | Kan informatie weergeven in relevante grafieken, tabellen, woorden en plaatjes


  DOEL | Kan uit een verzameling de meest effectieve representatie selecteren 


  DOEL | Kan misleiding in grafische representaties onderkennen


  DOEL | Kan conclusies manipuleren door middel van het selecteren van een bepaalde vorm van representatie

 • 2.5 Probleem decompositie

  DOEL | Kan een taak opdelen in kleinere taken

  DOEL | Kan een lange lijst met opdrachten opdelen in subcategorieën

  DOEL |Kan een aantal taken combineren tot één taak


 • 2.6 Abstractie

  DOEL | Kan complexiteit reduceren en algemene concepten overbrengen

  DOEL | Kan twee verschillende concepten vergelijken en deze logisch verbinden

  DOEL | Kan op abstract niveau gegevens representeren.

   

  MIDDEL |  modellen en simulaties


 • 2.7 Algoritmes en procedures

  DOEL | Kan door algoritmisch redeneren oplossingen genereren

  DOEL | Kan oplossingen automatiseren door middel van algoritmisch denken

  DOEL | Kan een computerprogramma schrijven in code
  MIDDEL | Computer

  DOEL | Kan een proces om problemen op te lossen generaliseren, zodat het ook bij andere problemen toegepast kan worden


 • 2.8 Automatisering

  DOEL | Kan door het opstellen van een serie van geordende stappen een probleem oplossen of een bepaald doel bereiken


  DOEL | Kan effectieve en efficiënte stappen zetten en bronnen gebruiken om tot een uiteindelijke oplossing te komen


  DOEL | Kan mogelijke oplossingen identificeren, analyseren en implementeren met als doel de meest effectieve en efficiënte oplossing te vinden


  DOEL | Kan repetitieve taken laten uitvoeren

  MIDDEL |  Computers


 • 2.9 Simulatie en modellering

  DOEL | Kan een proces representeren of een experiment uitvoeren op basis van modellen

  DOEL | Kan een routebeschrijving uitvoeren om te controleren of die klopt

  DOEL | Kan een routebeschrijving maken

  DOEL | Kan een probleemoplossing generaliseren en toepassen op andere problemen


 • 2.10 Parallelization

  DOEL | Kan een planning maken en taken toewijzen aan teamleden tijdens een project

  DOEL | Kan middelen op een dergelijke wijze organiseren dat het mogelijk wordt om ze simultaan in te zetten om een gezamenlijk doel te bereiken

  DOEL | Kan taken gelijktijdig laten uitvoeren door computers


© Copyright 2015 Yurls.net Adverteren Contact Disclaimer Naar top RSS RSS
 
Add to Yurls