21e eeuwse vaardigheden
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

A. Kan zich openstellen voor verschillende thema's, onderwerpen en vraagstukken

B. Weet dat er verschillende creatieve denktechnieken zijn en kan deze toepassen

C. Kan reageren op een onderwerp met vrije associaties en herinneringen aan eigen ervaringen

D. Kan communiceren over het onderwerp met anderen


A. Kan onderzoeken op welke manier de opdracht uitgevoerd kan worden en kan een uitvoeringsplan maken

B. Kan eigen criteria en de gegeven criteria van de opdracht benoemen 

C. Kan brononderzoek doen en vanuit dit onderzoek conclusies trekken die meegenomen worden in de uitvoerende fase

D. Kan de betekenis van het creatieve proces onderzoeken en een relatie leggen met te gebruiken technieken, materialen en media

E. Kan experimenteren met technieken, materialen, verschillende media en durft nieuwe mogelijkheden uit te proberen


A. Kan zijn plannen uitvoeren (met behulp van vakspecifieke kennis en vaardigheden) en de uitvoering presenteren (individueel of samen met anderen)

B. Kan keuzes beredeneren en een relatie leggen met de onderzoeksfase

C. Kan in het vormgevingsproces van de oplossingsrichting rekening houden met gegeven en eigen criteria

D. Kan, daar waar relevant, samenhang benoemen van hetgeen uitgevoerd wordt


(Advertentie voor leraar of ouder)
Andre Kuipers stimuleert techniek en wetenschap.
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

A. Kan vertellen over het verloop van het werkproces

B. Kan waardering geven aan het product en het werkproces van zichzelf en dat van anderen

C. Kan de waardering beargumenteren en maakt daarbij gebruik van vakspecifieke kennis en vaardigheden

D. Kan oplossingen in het eigen werk vergelijken met die van anderen

E. Kan laten zien dat hij kennis en inzicht heeft in de betekenis van het creatieve proces voor het dagelijkse leven van mensen


A. Kan vragen formuleren ten aanzien van uitgangspunten en eisen ten aanzien van de uiteindelijke opbrengsten en oplossingen

B. Kan terugblikken op het doorlopen creatief (denk)proces


(Advertentie voor leraar of ouder)