21e eeuwse vaardigheden
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
Leren klokkijken?
Werkbladen printen of online oefenen met Klokrekenen.nl.
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Leren klokkijken?
Werkbladen printen of online oefenen met Klokrekenen.nl.
(Advertentie voor leraar of ouder)

DOEL | Kan op een zodanige manier problemen formuleren dat het mogelijk wordt om het probleem op te lossen.

 

MIDDEL | Computer of ander gereedschap.

 

DOEL | Kan mogelijke oplossingen analyseren om de meest kansrijke richting te bepalen.


DOEL | Kan procesmatig relevante gegevens verzamelen.

 

 

DOEL | Kan systematisch gegevens verzamelen.

 

MIDDELEN

  • artikelen
  • experimenten
  • interviews
  • enquêtes of
  • literatuurstudie


DOEL | Kan gegevens logisch ordenen en begrijpen

 

DOEL | Kan patronen vinden en conclusies trekken

 

DOEL | Kan grafieken evalueren en relevante statistische methodes toepassen

 

MIDDEL

Leerlijn grafieken


(Advertentie voor leraar of ouder)

DOEL | Kan gegevens representeren door middel van modellen van de werkelijkheid


DOEL | Kan informatie weergeven in relevante grafieken, tabellen, woorden en plaatjes


DOEL | Kan uit een verzameling de meest effectieve representatie selecteren 


DOEL | Kan misleiding in grafische representaties onderkennen


DOEL | Kan conclusies manipuleren door middel van het selecteren van een bepaalde vorm van representatie

DOEL | Kan een taak opdelen in kleinere taken

DOEL | Kan een lange lijst met opdrachten opdelen in subcategorieën

DOEL |Kan een aantal taken combineren tot één taak


DOEL | Kan complexiteit reduceren en algemene concepten overbrengen

DOEL | Kan twee verschillende concepten vergelijken en deze logisch verbinden

DOEL | Kan op abstract niveau gegevens representeren.

 

MIDDEL |  modellen en simulaties


(Advertentie voor leraar of ouder)
Diploma's en oorkondes maken
Maak online een tafeldiploma, veterdiploma, een certificaat, een uitnodiging, etc.
(Advertentie voor leraar of ouder)

DOEL | Kan door algoritmisch redeneren oplossingen genereren

DOEL | Kan oplossingen automatiseren door middel van algoritmisch denken

DOEL | Kan een computerprogramma schrijven in code
MIDDEL | Computer

DOEL | Kan een proces om problemen op te lossen generaliseren, zodat het ook bij andere problemen toegepast kan worden


DOEL | Kan door het opstellen van een serie van geordende stappen een probleem oplossen of een bepaald doel bereiken


DOEL | Kan effectieve en efficiënte stappen zetten en bronnen gebruiken om tot een uiteindelijke oplossing te komen


DOEL | Kan mogelijke oplossingen identificeren, analyseren en implementeren met als doel de meest effectieve en efficiënte oplossing te vinden


DOEL | Kan repetitieve taken laten uitvoeren

MIDDEL |  Computers


DOEL | Kan een proces representeren of een experiment uitvoeren op basis van modellen

DOEL | Kan een routebeschrijving uitvoeren om te controleren of die klopt

DOEL | Kan een routebeschrijving maken

DOEL | Kan een probleemoplossing generaliseren en toepassen op andere problemen


DOEL | Kan een planning maken en taken toewijzen aan teamleden tijdens een project

DOEL | Kan middelen op een dergelijke wijze organiseren dat het mogelijk wordt om ze simultaan in te zetten om een gezamenlijk doel te bereiken

DOEL | Kan taken gelijktijdig laten uitvoeren door computers


Leerlijn Programmeren op de Basisschool, gemaakt door Meester Steeef, om het implementeren van het vak programmeren eenvoudiger te maken en te bevorderen.