21e eeuwse vaardigheden
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

DOEL | Kan op een zodanige manier problemen formuleren dat het mogelijk wordt om het probleem op te lossen.

 

MIDDEL | Computer of ander gereedschap.

 

DOEL | Kan mogelijke oplossingen analyseren om de meest kansrijke richting te bepalen.


DOEL | Kan procesmatig relevante gegevens verzamelen.

 

 

DOEL | Kan systematisch gegevens verzamelen.

 

MIDDELEN

  • artikelen
  • experimenten
  • interviews
  • enquêtes of
  • literatuurstudie


DOEL | Kan gegevens logisch ordenen en begrijpen

 

DOEL | Kan patronen vinden en conclusies trekken

 

DOEL | Kan grafieken evalueren en relevante statistische methodes toepassen

 

MIDDEL

Leerlijn grafieken


(Advertentie voor leraar of ouder)

DOEL | Kan gegevens representeren door middel van modellen van de werkelijkheid


DOEL | Kan informatie weergeven in relevante grafieken, tabellen, woorden en plaatjes


DOEL | Kan uit een verzameling de meest effectieve representatie selecteren 


DOEL | Kan misleiding in grafische representaties onderkennen


DOEL | Kan conclusies manipuleren door middel van het selecteren van een bepaalde vorm van representatie

DOEL | Kan een taak opdelen in kleinere taken

DOEL | Kan een lange lijst met opdrachten opdelen in subcategorieën

DOEL |Kan een aantal taken combineren tot één taak


DOEL | Kan complexiteit reduceren en algemene concepten overbrengen

DOEL | Kan twee verschillende concepten vergelijken en deze logisch verbinden

DOEL | Kan op abstract niveau gegevens representeren.

 

MIDDEL |  modellen en simulaties


(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

DOEL | Kan door algoritmisch redeneren oplossingen genereren

DOEL | Kan oplossingen automatiseren door middel van algoritmisch denken

DOEL | Kan een computerprogramma schrijven in code
MIDDEL | Computer

DOEL | Kan een proces om problemen op te lossen generaliseren, zodat het ook bij andere problemen toegepast kan worden


DOEL | Kan door het opstellen van een serie van geordende stappen een probleem oplossen of een bepaald doel bereiken


DOEL | Kan effectieve en efficiënte stappen zetten en bronnen gebruiken om tot een uiteindelijke oplossing te komen


DOEL | Kan mogelijke oplossingen identificeren, analyseren en implementeren met als doel de meest effectieve en efficiënte oplossing te vinden


DOEL | Kan repetitieve taken laten uitvoeren

MIDDEL |  Computers


DOEL | Kan een proces representeren of een experiment uitvoeren op basis van modellen

DOEL | Kan een routebeschrijving uitvoeren om te controleren of die klopt

DOEL | Kan een routebeschrijving maken

DOEL | Kan een probleemoplossing generaliseren en toepassen op andere problemen


DOEL | Kan een planning maken en taken toewijzen aan teamleden tijdens een project

DOEL | Kan middelen op een dergelijke wijze organiseren dat het mogelijk wordt om ze simultaan in te zetten om een gezamenlijk doel te bereiken

DOEL | Kan taken gelijktijdig laten uitvoeren door computers


Leerlijn Programmeren op de Basisschool, gemaakt door Meester Steeef, om het implementeren van het vak programmeren eenvoudiger te maken en te bevorderen.