21e eeuwse vaardigheden
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)


  • verschillende rollen bij jezelf en anderen (h)erkennen;

  • hulp kunnen vragen, geven en ontvangen;

  • een positieve en open houding ten aanzien van andere ideeën;

  • respect voor culturele verschillen; 

  • kunnen onderhandelen en afspraken maken met anderen in een team; 

  • kunnen functioneren in heterogene groepen;

  • effectief kunnen communiceren.

(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)