21e eeuwse vaardigheden
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
Leren klokkijken?
Werkbladen printen of online oefenen met Klokrekenen.nl.
(Advertentie voor leraar of ouder)


  • verschillende rollen bij jezelf en anderen (h)erkennen;

  • hulp kunnen vragen, geven en ontvangen;

  • een positieve en open houding ten aanzien van andere ideeën;

  • respect voor culturele verschillen; 

  • kunnen onderhandelen en afspraken maken met anderen in een team; 

  • kunnen functioneren in heterogene groepen;

  • effectief kunnen communiceren.

(Advertentie voor leraar of ouder)
Diploma's en oorkondes maken
Maak online een tafeldiploma, veterdiploma, een certificaat, een uitnodiging, etc.
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)