21e eeuwse vaardigheden
 
(Advertentie voor leraar of ouder)

Media, participatie en identiteit


Doelbewust participeren in sociale netwerken, samen met anderen,

daarop kunnen reflecteren; de veiligheid, privacy en de participatie van zichzelf en anderen bewaken en beschermen.

 

Concrete uitwerking

 

 

A. Kan de relatie tussen media, identiteit en privacy uitleggen aan de hand van voorbeelden 

 

B. Kan doelbewust in sociale netwerken participeren en participatie van anderen bevorderen

 

C. Kan bewust een eigen digitale identiteit vormgeven

 

D. Kan binnen sociale netwerken de relevantie en waarde van informatie inschatten, en bewust informatie delen

 

E. Kan eigen privacy en veiligheid bewaken en die van anderen respecteren

 

F. Kan de impact van wereldwijd publiceren aangeven en consequenties benoemen

 

(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)